About

Tóm tắt về giảng viên Frank ViKi Son Nguyen (Mr.)

Chuyên gia số 1, đầu tiên tại Việt Nam tư vấn, đào tạo về kỹ năng hẹn hò, chinh phục, xây dựng tình yêu nam nữ với HƠN 6 NĂM Nghiên cứu và trải nghiệm thực tế. Hàng loạt khóa học khác nhau về lĩnh vực này được tổ chức thường xuyên trên Tât Cả các thành phố lớn trên Cả Nước.

Tốt nghiệp cử nhân Khoa Kinh tế Đối Ngoại,  Đại Học Ngoại Thương Hà Nội.

 

Anh hiện nay là người sáng lập:

frank viki info

www.thunhaponline.com (Founder ) (Build your Own Profitable Internet Business)

 

www.iLearningshop.com (Founder ) (Training and Learning Resources for use at home, business,

college or university)

www.tangai.com.vn ( CEO & Founder, Frank ViKi ACADEMY) (Helping Men Achieve Real Success With Women)

 

 

Đồng thời là tác giả 4 cuốn ebooks bán chạy:

Tất cả bí mật về phụ nữ

Chinh phục người đẹp – Hướng dẫn chi tiết từ A->Z

Bí quyết “tán gái” thành công trên Internet

Phụ nữ cần gì ở đàn ông

Bạn cần xem thêm thông tin đầy đủ: Xem thêm tại đây: http://tangai.com.vn/about-me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: