3 lỗi nguy hiểm nhất trong Tin nhắn tán gái

Bài viết này , anh tập trung ví dụ chi tiết một số mẫu tin nhắn tán gái thường dùng, và cách ứng phó THÔNG MINH trước những tin nhắn quen thuộc mà mục tiêu thường nhắn. Trước hết, theo kinh nghiệm giảng dạy hơn 30 khoá iGame ( tán gái qua tin nhắn) khác … Continue reading 3 lỗi nguy hiểm nhất trong Tin nhắn tán gái

Advertisements